[layerslider id="1"]

Program

Pátek 10. listopadu

9:15 Modlitba chval
9:45 Zahájení konference
10:00 Přednáška: „Učedníci misionáři“ – Mons. Tomáš Holub
10:40 Krátké prezentace:Škola křesťanského života a evangelizace
11:00 Přestávka
11:30 Mše svatá – Mons. Tomáš Holub
12:30 Polední přestávka – oběd, přímluvná modlitba
14:00 Přednáška: „Křesťanský slovník a dnešní člověk“ – Sr. Veronika Barátová
14:40 Blok o Kurzech Alfa
15:30 Přestávka
16:00 Přednáška: „Zkušenosti z nové evangelizace na Slovensku“ – P. Ján Buc
17:15 Přestávka
17:40 Krátké prezentace: Hudba jako nástroj evangelizace, svědectví
18:30 Večeře, přímluvná modlitba
20:00 Večer chval: Lámačské chvály + P. Ján Buc  (katedrála sv. Václava)
22:00 Předpokládané ukončení programu

 

Sobota 11. listopadu

8:30 Modlitba chval
9:00 Přednáška: „Evangelizovat znamená sestoupit z balkonu. Nový dialog s dnešním světem“
Otto Neubauer, svědectví
10:30 Krátké prezentace: Kurz Zacheus, ad.
11:00 Přestávka
11:30 Mše svatá Mons. Jan Graubner
12:30 Polední přestávka – oběd, přímluvná modlitba
14:00 Krátké prezentace:  Oázy, Vstupy do škol,…
14:50 Přednáška: „Vize růstu církve“ – P. Vojtěch Koukal
15:30 Přestávka
16:00 Blok o Farních evangelizačních buňkách
17:00 Přestávka
17:30 Krátké prezentace: Dominikánské letní misie,  Antiochie, Škola nové evangelizace sv.
Ondřeje
,…
18:30 Večeře, přímluvná modlitba
19:30 Modlitební večer – animuje Komunita  Blahoslavenství
21:00 Předpokládané ukončení programu