[layerslider id="1"]

Pořadatelé a partneři konference

Partneři konference

logo_katolicky_tydenik logo_proglas lux_mainlogo

Komunita Blahoslavenství

Komunita sdružuje lidi všech životních stavů: manželské páry s dětmi (na děti se nevztahují závazky jejich rodičů, když dospějí, sami si svobodně volí svou životní cestu), svobodné laiky, bratry a sestry žijící zasvěceným životem, kněze a stálé jáhny. Ti, kteří zaslechli Boží volání k životu v Komunitě a odpověděli na ně, se po čase nezbytné formace zavazují k životu v Komunitě podle svého životního stavu, v duchu schválených stanov.

Život Komunity je kontemplativně apoštolský. Základem je společné slavení liturgie a eucharistie a každodenní tichá eucharistická adorace a práce. Ze života modlitby se rodí apoštolát, který může být různý, podle potřeb místní církve (evangelizace, duchovní obnovy, péče o nemocné, postižené, publikační činnost atd.). Komunita žije z práce vlastních rukou, ze svých apoštolátů a služby druhým.

Komunita nabízí duchovní cvičení pro různé věkové skupiny a na různá témata, která zahrnují přednášky, čas osobní i společné modlitby, sdílení, duchovní rozhovory, atd. Jednou za měsíc (během školního roku) organizuje sobotní duchovní odpoledne. Mladým lidem od 18 do 30 let, kteří hledají své místo v životě, nabízí možnost přijet na 3 až 10 měsíční pobyt tzv. Školy život. Je to čas strávený spolu s Komunitou při práci, modlitbě i odpočinku. Zároveň je tu prostor pro formaci ke křesťanskému životu, k rozlišování povolání apod.

www.blahoslavenstvi.cz

Nadační fond CREDO

Nadační fond Credo vznikl v dubnu roku 2014 a jeho zakladatelem je Ing. Radomír Lapčík, LL.M. spolu se svou manželkou JUDr. Zuzanou Lapčíkovou, LL.M.

Posláním nadačního fondu je evangelizovat, podporovat misijní a charitativní aktivity, jako jsou díla křesťanských organizací a církví,  a dále pomoc lidem v nouzi v ČR i v zahraničí (zejména na Ukrajině). Realizujeme projekty zdravotně sociálního charakteru a projekty na podporu vzdělávání. Mezi hlavní pilíře pomoci patří podpora manželství a rodiny jako osvěta připomenutí základních křesťanských hodnot. Dále pořádáme kulturní i společenské akce jako například letní kino se zaměřením na promítání motivačních filmů nebo benefiční koncerty. Organizujeme duchovní obnovy, výstavy nebo semináře. Spolupracujeme s partnery, kteří mají stejné cíle a zachovávají stejné hodnoty jako my. Řada našich aktivit je dlouhodobá. Mnoho akcí je vzájemně provázaných, což znásobuje výsledky projektů.

Výkonnost nadačního fondu, tzn. naplňování našich cílů, tedy pomoci a podpory cílovým skupinám, je závislá na práci dobrovolníků. Bez jejich vytrvalosti a obětavosti bychom nebyli schopni navyšovat každý rok počet akcí. Jsme rádi, že máme stabilní tým dobrovolníků, kteří spolu s námi realizují naše projekty. Přesto uvítáme jakoukoli další pomoc. Jsme přímo závislí na příspěvcích od dárců. Za každou peněžitou nebo materiální pomoc, kterou s dobrým úmyslem věnujete na dobrou věc, jsme velmi vděčni a děkujeme.

www.credonadacnifond.cz