Konference o evangelizaciPodrobné informace ke Konferenci o evangelizaci – pro přihlášené účastníky

Termín konference: 10. a 11. listopadu 2017
Místo konání:
 Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc 

Milí účastníci, zde si můžete přečíst podrobné informace k organizaci letošní Konference o evangelizaci. Vkládáme informace o možnosti parkování, jakým způsobem bude probíhat registrace a také informace k programu a stravování. Těšíme se na Vás a prosíme o modlitby.

Příjezd a parkování
Regionální centrum Olomouc  se nachází v blízkosti olomouckého vlakového nádraží. V blízkosti budovy smí parkovat pouze účinkující a organizátoři konference, ostatní účastníky, prosíme, aby využili jiných parkovišť ve městě.
Můžeme Vám doporučit např. podzemní parkoviště v přednádražním prostoru, které je vzdáleno cca 2 minuty pěší chůze od RCO. Cena je 90,- Kč za den, informace najdete zde: http://www.tsmo.cz/sluzby/podzemni-parkoviste-v-prednadraznim-prostoru
Zde si můžete stáhnout orientační mapku, kde je označeno místo konání konference, vlakové nádraží a nedaleké podzemní parkoviště.

Vstup, registrace, šatna
Registrace bude probíhat  v pátek od 8 hodin a v sobotu od 7. 30 hodin  u hlavního vstupu do Kongresového sálu RCO. Konferenční sál bude otevřen až od 8.40 hodin. Po příchodu  se, prosíme, zaregistrujte a využijte bezplatnou šatnu, která bude k dispozici. Registrace bude probíhat podle počátečního písmena Vašeho příjmení. Přihlášky jsou vedeny na ty, kteří Vás na konferenci přihlašovali (i v případě hromadné přihlášky). Po registraci obdržíte registrační pásku na ruku, a pokud máte uhrazenu stravu, tak také stravenky. Registrační páska bude sloužit ke vstupu do sálu. Bez ní nebudete do sálu vpuštěni, prosíme tedy, abyste ji nosili neustále na ruce. V prostoru spodního foyer bude možno dát si kávu, čaj  nebo drobné občerstvení v kavárně.

Vaše neúčast
V případě, že víte, že se konference nemůžete zúčastnit, přestože máte uhrazenou účast, prosíme, abyste nás o tom informovali. O konferenci je velký zájem a evidujeme několik desítek náhradníků. Umožnili byste jim tak účast. Děkujeme.

Program
Hlavní program konference  bude probíhat v konferenčním sále RCO, včetně mše svaté. Páteční večer chval s Lámačskými chválami se uskuteční  v katedrále Sv. Václava v Olomouci, na tento večer vás všechny srdečně zveme.  Při mši svaté v pátek i v sobotu se uskuteční  sbírka určena Komunitě Blahoslavenství a částečně na pokrytí nákladů spojených s organizací této konference. Podrobnější program posíláme v příloze a obdržíte jej také u registrace.

Stravování
Při ranní registraci obdržíte objednané a uhrazené stravenky. Obědy budou vydávány v pátek i v sobotu  v budově BEA centrum v restauraci Beata, která se nachází cca 5 min. pěší chůze od budovy RCO. (viz  mapka). Večeřové bagety budou vydávány v kavárně  RCO. O přestávkách zde bude možnost si zakoupit také kávu a nealkoholické nápoje. 

Ve foyer budete mít  příležitost v určených časech  využít  přímluvné modlitby.

Modlitba za konferenci
Prosíme Vás, abyste se k nám připojili s modlitbou za požehnání této konference. Za zdraví a dobrou cestu pro všechny účinkující, za všechny organizátory i za vás účastníky. Ať Duch Svatý působí v našich srdcích. Děkujeme Vám všem, kdo se svou modlitbou připojíte.

Za nadační fond Credo a Komunitu Blahoslavenství Vás srdečně zdraví a na setkání se těší

P. Vojtěch Koukal a Markéta PiknováMnozí vnímáme, že Bůh dává lidem v naší zemi zvláštní milost otevřenosti. Je pro nás velkou výzvou vyjít těmto hledajícím lidem kolem nás naproti a odhodlat se k evangelizaci a svědectví konkrétním způsobem. Rodí se různé evangelizační iniciativy, jako jsou Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Chválové hnutí a další iniciativy. Přesto musíme přiznat, že jsme ve velkém zpoždění oproti očekávání lidí kolem nás a oproti Boží milosti, která je dávána.

Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, které se netočí kolem sebe, ale kde jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme pozvání stávat se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František. Farnosti a sbory, které se rozhodly  pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František  píše v apoštolském listě Evangelii gaudium: „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní.“

V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání nových cest k dnešním lidem. Chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017  v Regionálním centru v Olomouci. Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub. Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již  začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, kterou mnozí z vás znáte. V současnosti je přestavenou Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje se formaci a přednáškové činnosti a P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním projektům na Slovensku (např. Godzone).

Více o přednášejících si můžete přečíst zde.

Na Konferenci se představí různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola křesťanského života a evangelizace a další. Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.

V pátek večer od 20 do 22 hodin bude Večer chval a svědectví v Olomoucké katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska, na které jsou zváni zvláště mladí. Vstup je zdarma.  

Vojtěch Koukal, za koordinaci Konference

Přihlášku na konferenci najdete na: www.credonadacnifond.czwww.blahoslavenstvi.cz,  nebo na tel.: +420 725 062 300

 

Pozvánka do Olomouce na Konferenci o evangelizaci 2017

Milí bratři a sestry,
dobrý křesťan se dělí o svou víru. Kdo objevil radost z Kristova přátelství, ten k němu přivádí své přátele. Komu je dobře v rodině církve, ten do ní přivádí druhé. Mám radost, když uvěří maminka, protože napřed uvěřilo dítě, když mladí žádají o křest, protože poznali Krista od spolužáků. Srdečně vás zvu na letošní Konferenci o evangelizaci, která nabízí příležitost k výměně zkušeností i vzájemnému povzbuzení.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomouckýPozvánka do Olomouce na Konferenci o evangelizaci 2017

Přátelé,
chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. 11. 2017 v Regionálním centru v Olomouci. Lidí hledajících hlubší zakotvení kolem nás přibývá. Jestliže Bůh vzbuzuje v lidských srdcích toto hledání, pak nemůžeme nečinně přihlížet. Všichni jsme pozvaní stát se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František.
Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů“ a také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím církve, které se netočí kolem sebe, ale křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou, přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa.
Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co jí brání modlit.
P. Vojtěch Koukal, představený Komunity Blahoslavenství v ČRVe Zlíně se uskutečnila Konference o evangelizaci

dsc_0504Téměř pět set lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství.

 

Prvním hostem konference byl P. Ondrej Chrvala. V páteční přednášce mluvil především o tom, jak Bůh působí na Slovensku a jakým způsobem na tomto místě probíhá evangelizace. Na Slovensku za posledních 20 let vzniklo mnoho společenství, která jsou zapálená pro Krista a pro hlásání evangelia. Další interaktivní přednášku vedl P. Pavel Šupol, který se zabývá především evangelizací prostřednictvím hudby. Představil několik webů, které se zabývají křesťanskou muzikou v různých podobách. Jeho slova ocenili zvláště rodiče teenagerů, kterým není jedno, co jejich děti poslouchají. U nás i na Slovensku se v poslední době velmi rozšířily tzv. Večery chval, které přináší novou možnost prožívání modlitby způsobem, který zvláště mladé lidi velmi oslovuje.

Sobotní program přinesl další zajímavé hosty. Maja Schanovsky z Vídně mluvila o tom, že je třeba evangelizovat ne pro lidi, ale s nimi. Hledat, co druzí kolem nás potřebují a pak se jim to snažit nabídnout. Maja Schanovsky působí v Komunitě Emmanuel, je koordinátorkou a vedoucí misií a evangelizačních projektů, realizovaných vídeňskou Akademií pro dialog a evangelizaci. Dopolední program přinesl dále hlubší představení Kurzů Alfa, včetně svědectví lidí, kteří tento kurz již roky připravují a také těch, kteří kurzem prošli a díky němu poznali Pána a společenství Jeho církve. V dalším bloku byly představeny P. Vojtěchem Koukalem farní evangelizační buňky, které oživují víru  v některých farnostech  v naší zemi. Váženým hostem konference byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který sloužil pro účastníky  slavnostní mši svatou. Sobotní den uzavřel modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. „Mám velkou radost, že se podařilo konferenci uspořádat a vnímám zde velké Boží požehnání,“ uvádí s nadšením hlavní organizátorka Markéta Piknová z nadačního fondu Credo. Od účastníků přichází mnoho ohlasů a poděkování. Konference mnohým z nich rozšířila obzory a probudila novou chuť něco konat pro Pána. „Věřím, že nezůstane jen u slov, ale že začneme s novým elánem svědčit o Boží lásce ve svých rodinách, farnostech, a tam, kde žijeme,“ doplňuje Markéta Piknová.

V neděli nadchla účastníky Kateřina Lachmanová, která velmi zajímavě mluvila o síle a důležitosti přímluvné modlitby. Svou promluvu uzavřela nádhernou modlitbou za město Zlín, která mnohým místním účastníkům vnesla slzy do očí. „Někdy se modlíme za spoustu věcí, ale nenapadne nás modlit se např. za naše sousedy. Rozhlédněme se okolo sebe a přimlouvejme se za naše nejbližší, za naše města, za dobro v nich,“ vyzvala všechny přítomné Lachmanová, která je mimo jiné koordinátorkou Katolické charismatické konference v Česku. Nedělní program byl zakončen mší svatou.

Akce se konala ve zlínském kongresovém centru od pátku do neděle. Zúčastnilo se jí okolo pěti set lidí z Čech, Moravy, i Slovenska. Ranní program začal vždy oslavou Pána prostřednictvím chval a modliteb. O přestávkách byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a k přímluvné modlitbě. K osobní modlitbě byla k dispozici adorační kaple s vystavenou Nejsvětější svátostí. Akci uspořádal nadační fond Credo a Komunita Blahoslavenství. Mediálně konferenci podpořil Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.