nadační fondMnozí vnímáme, že Bůh dává lidem v naší zemi zvláštní milost otevřenosti. Je pro nás velkou výzvou vyjít těmto hledajícím lidem kolem nás naproti a odhodlat se k evangelizaci a svědectví konkrétním způsobem. Rodí se různé evangelizační iniciativy, jako jsou Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Chválové hnutí a další iniciativy. Přesto musíme přiznat, že jsme ve velkém zpoždění oproti očekávání lidí kolem nás a oproti Boží milosti, která je dávána.

Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, které se netočí kolem sebe, ale kde jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme pozvání stávat se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František. Farnosti a sbory, které se rozhodly  pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František  píše v apoštolském listě Evangelii gaudium: „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní.“

V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání nových cest k dnešním lidem. Chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017  v Regionálním centru v Olomouci. Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub. Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již  začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, kterou mnozí z vás znáte. V současnosti je přestavenou Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje se formaci a přednáškové činnosti a P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním projektům na Slovensku (např. Godzone).

Více o přednášejících si můžete přečíst zde.

Na Konferenci se představí různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola křesťanského života a evangelizace a další. Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.

V pátek večer od 20 do 22 hodin bude Večer chval a svědectví v Olomoucké katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska, na které jsou zváni zvláště mladí. Vstup je zdarma.  

Vojtěch Koukal, za koordinaci Konference

Přihlášku na konferenci najdete na: www.credonadacnifond.czwww.blahoslavenstvi.cz,  nebo na tel.: +420 725 062 300