nadační fondPozvánka do Olomouce na Konferenci o evangelizaci 2017

Přátelé,
chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. 11. 2017 v Regionálním centru v Olomouci. Lidí hledajících hlubší zakotvení kolem nás přibývá. Jestliže Bůh vzbuzuje v lidských srdcích toto hledání, pak nemůžeme nečinně přihlížet. Všichni jsme pozvaní stát se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František.
Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů“ a také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím církve, které se netočí kolem sebe, ale křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou, přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa.
Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co jí brání modlit.
P. Vojtěch Koukal, představený Komunity Blahoslavenství v ČR