konference2017Olomouc


Mnozí vnímáme, že Bůh dává lidem v naší zemi zvláštní milost otevřenosti. Je pro nás velkou výzvou vyjít těmto hledajícím lidem kolem nás naproti a odhodlat se k evangelizaci a svědectví konkrétním způsobem. Rodí se různé evangelizační iniciativy, jako jsou Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Chválové hnutí a další iniciativy. Přesto musíme přiznat, že jsme ve velkém zpoždění oproti očekávání lidí kolem nás a oproti Boží milosti, která je dávána.

Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů.“ Také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím, které se netočí kolem sebe, ale kde jsme křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa. Všichni jsme pozvání stávat se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František. Farnosti a sbory, které se rozhodly  pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František  píše v apoštolském listě Evangelii gaudium: „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní.“

V loňském roce proběhla první Konference o evangelizaci ve Zlíně, která ze svědectví bratří a sester z různých koutů naší země nese první ovoce. Pro mnohé byla konkrétní inspirací, jak vykročit na cestu evangelizace nebo povzbuzením k vytrvalosti a hledání nových cest k dnešním lidem. Chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. listopadu 2017  v Regionálním centru v Olomouci. Konference je velmi dobře přijata olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který věří, že může přispět k novému evangelizačnímu elánu v diecézi a také k obnově místní církve. Na konferenci přijal pozvání také plzeňský biskup Tomáš Holub. Dalšími přednášejícími budou Otto Neubauer z Komunity Emmauel z Vídně, který již  začátkem devadesátých let vedl mezinárodní evangelizační školu a první komunitní misie nového stylu v Německu a Rakousku. Dnes vede Akademii pro dialog a evangelizaci ve Vídni. Je blízkým spolupracovníkem kardinála Schönborna. Mezi přednášejícími je také sr. Veronika Barátová, kterou mnozí z vás znáte. V současnosti je přestavenou Komunity Blahoslavenství na Slovensku a dál se věnuje se formaci a přednáškové činnosti a P. Ján Buc ze Slovenska, bývalý ředitel TV LUX, je nyní 12. rokem předsedou Sdružení křesťanských společenství mládeže. Věnuje se službě mladým a různým evangelizačním projektům na Slovensku (např. Godzone).

Více o přednášejících si můžete přečíst zde.

Na Konferenci se představí různé evangelizační metody a školy, jako např.: Kurzy alfa, Farní evangelizační buňky, Škola křesťanského života a evangelizace a další. Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co, jí brání, modlit.

V pátek večer od 20 do 22 hodin bude Večer chval a svědectví v Olomoucké katedrále s Lámačskými chválami ze Slovenska, na které jsou zváni zvláště mladí. Vstup je zdarma.  

Vojtěch Koukal, za koordinaci Konference

Přihlášku na konferenci najdete na: www.credonadacnifond.czwww.blahoslavenstvi.cz,  nebo na tel.: +420 725 062 300

 

Pozvánka do Olomouce na Konferenci o evangelizaci 2017

Milí bratři a sestry,
dobrý křesťan se dělí o svou víru. Kdo objevil radost z Kristova přátelství, ten k němu přivádí své přátele. Komu je dobře v rodině církve, ten do ní přivádí druhé. Mám radost, když uvěří maminka, protože napřed uvěřilo dítě, když mladí žádají o křest, protože poznali Krista od spolužáků. Srdečně vás zvu na letošní Konferenci o evangelizaci, která nabízí příležitost k výměně zkušeností i vzájemnému povzbuzení.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomouckýPozvánka do Olomouce na Konferenci o evangelizaci 2017

Přátelé,
chci vás srdečně pozvat na další Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 10. – 11. 11. 2017 v Regionálním centru v Olomouci. Lidí hledajících hlubší zakotvení kolem nás přibývá. Jestliže Bůh vzbuzuje v lidských srdcích toto hledání, pak nemůžeme nečinně přihlížet. Všichni jsme pozvaní stát se součástí církve vycházející, jak nás k tomu zve papež František.
Církev se zrodila a rostla z poslušnosti prvních křesťanů Ježíšovu slovu: „Jděte a získávejte mi učedníky ze všech národů“ a také dnes ožívá a roste tam, kde jsme společenstvím církve, které se netočí kolem sebe, ale křesťany, kteří s pokorou, láskou a odvahou, přináší radostnou zvěst evangelia do tohoto světa.
Konference chce být povzbuzením a inspirací na cestě evangelizace a také místem, kde se budeme za evangelizaci i za to co jí brání modlit.
P. Vojtěch Koukal, představený Komunity Blahoslavenství v ČRVe Zlíně se uskutečnila Konference o evangelizaci

dsc_0504Téměř pět set lidí se o uplynulém víkendu zúčastnilo ve Zlíně konference s názvem „Já a evangelizace“. V bohatém programu mluvili čeští i zahraniční hosté o evangelizaci ve městech, o Kurzech Alfa, farních evangelizačních buňkách, o přinášení evangelia mezi Rómy, o vstupech do škol a dalších zajímavých způsobech, jak s druhými lidmi mluvit o Ježíši. Součástí programu byly chvály, mše svaté, modlitební večery, možnost svátosti smíření a přímluvné modlitby. Akci uspořádal nadační fond Credo ve spolupráci s Komunitou Blahoslavenství, s podporou olomouckého, brněnského i ostravsko-opavského biskupství.

 

Prvním hostem konference byl P. Ondrej Chrvala. V páteční přednášce mluvil především o tom, jak Bůh působí na Slovensku a jakým způsobem na tomto místě probíhá evangelizace. Na Slovensku za posledních 20 let vzniklo mnoho společenství, která jsou zapálená pro Krista a pro hlásání evangelia. Další interaktivní přednášku vedl P. Pavel Šupol, který se zabývá především evangelizací prostřednictvím hudby. Představil několik webů, které se zabývají křesťanskou muzikou v různých podobách. Jeho slova ocenili zvláště rodiče teenagerů, kterým není jedno, co jejich děti poslouchají. U nás i na Slovensku se v poslední době velmi rozšířily tzv. Večery chval, které přináší novou možnost prožívání modlitby způsobem, který zvláště mladé lidi velmi oslovuje.

Sobotní program přinesl další zajímavé hosty. Maja Schanovsky z Vídně mluvila o tom, že je třeba evangelizovat ne pro lidi, ale s nimi. Hledat, co druzí kolem nás potřebují a pak se jim to snažit nabídnout. Maja Schanovsky působí v Komunitě Emmanuel, je koordinátorkou a vedoucí misií a evangelizačních projektů, realizovaných vídeňskou Akademií pro dialog a evangelizaci. Dopolední program přinesl dále hlubší představení Kurzů Alfa, včetně svědectví lidí, kteří tento kurz již roky připravují a také těch, kteří kurzem prošli a díky němu poznali Pána a společenství Jeho církve. V dalším bloku byly představeny P. Vojtěchem Koukalem farní evangelizační buňky, které oživují víru  v některých farnostech  v naší zemi. Váženým hostem konference byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který sloužil pro účastníky  slavnostní mši svatou. Sobotní den uzavřel modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství. „Mám velkou radost, že se podařilo konferenci uspořádat a vnímám zde velké Boží požehnání,“ uvádí s nadšením hlavní organizátorka Markéta Piknová z nadačního fondu Credo. Od účastníků přichází mnoho ohlasů a poděkování. Konference mnohým z nich rozšířila obzory a probudila novou chuť něco konat pro Pána. „Věřím, že nezůstane jen u slov, ale že začneme s novým elánem svědčit o Boží lásce ve svých rodinách, farnostech, a tam, kde žijeme,“ doplňuje Markéta Piknová.

V neděli nadchla účastníky Kateřina Lachmanová, která velmi zajímavě mluvila o síle a důležitosti přímluvné modlitby. Svou promluvu uzavřela nádhernou modlitbou za město Zlín, která mnohým místním účastníkům vnesla slzy do očí. „Někdy se modlíme za spoustu věcí, ale nenapadne nás modlit se např. za naše sousedy. Rozhlédněme se okolo sebe a přimlouvejme se za naše nejbližší, za naše města, za dobro v nich,“ vyzvala všechny přítomné Lachmanová, která je mimo jiné koordinátorkou Katolické charismatické konference v Česku. Nedělní program byl zakončen mší svatou.

Akce se konala ve zlínském kongresovém centru od pátku do neděle. Zúčastnilo se jí okolo pěti set lidí z Čech, Moravy, i Slovenska. Ranní program začal vždy oslavou Pána prostřednictvím chval a modliteb. O přestávkách byla možnost přistoupit ke svátosti smíření a k přímluvné modlitbě. K osobní modlitbě byla k dispozici adorační kaple s vystavenou Nejsvětější svátostí. Akci uspořádal nadační fond Credo a Komunita Blahoslavenství. Mediálně konferenci podpořil Katolický týdeník, Televize Noe a Rádio Proglas.

 

INFORMACE KE KONFERENCI O EVANGELIZACI

Místo konání: Kongresové centrum Zlín, adresa: nám. T. G. Masaryka 5556, 760 01 Zlín, www.kc-zlin.cz.

Parkování
Přímo pod Kongresovým centrem se nachází třípodlažní podzemní parkoviště o celkové kapacitě 90 míst (včetně 6 míst pro držitele průkazu ZTP. Parkovné: 06:00 – 14:00 – 5 Kč/hod, 14:00 – 06:00 – 15 Kč/hod

Další možnosti parkování v blízkém okolí: Pod Velkým kinem, Obchodní dům Prior, parkoviště vedle Velkého kina pod Zimním stadionem (o víkendu zdarma).

Registrace
pátek od 15:00, v sobotu od 7.30 a v neděli od 8.00 ve vstupním vestibulu Kongresového centra. Každý účastník konference obdrží označení. Toto označení noste po celou dobu konání konference.

Usazení v sále
obsazujte prosím všechna místa postupně vedle sebe a nenechávejte volná sedadla. Prosíme o ohleduplnost a vstřícnost k ostatním, dbejte pokynů pořadatelů a uvaděček.

V sále je zakázána konzumace jídla a pití.

Stravování
Objednané stravenky obdržíte při registraci.

Snídaně pro účastníky bude v sobotu a v neděli od 7.30 do 8.30 v jídelně U13, naproti hlavního vchodu kongresového centra.

Výdej obědů bude probíhat v nedaleké jídelně.

Studené večeře formou baget vám budou vydány na barech ve foyer kongresového centra.

Dále bude k dispozici drobné občerstvení (chlebíčky, koláčky, štrůdly), káva, čaj a nealko nápoje u barů a na určených výdejních místech.

Ubytování
Účastníci, kteří si předem objednali ubytování na Domově mládeže nebo v tělocvičně Orlovna, budou ubytování hradit při registraci.

Informace pro rodiče s dětmi
Hlídání dětí bude probíhat v prostorách tělocvičny Orlovna na adrese: Štefánikova 661. V pátek bude hlídání od 15 do 18:30, v sobotu od 8:30 do 16:40 a v neděli od 8:30 do 11:30. Na oběd mohou jít děti s animátory, je třeba se domluvit předem při předávání dětí. Vzhledem k tomu, že děti budou mít program uvnitř i venku, prosíme, přizpůsobte programu také jejich oblečení (teplé, nejlépe nepromokavé) a přibalte jim do batůžku kromě svačiny a pití také přezůvky.

Nabídka prodeje křesťanské literatury
Během celého dne budete mít příležitost zakoupit si křesťanskou literaturu Karmelitánského nakladatelství a výrobky (svíčky, přání, cd) z Komunity Blahoslavenství.

Program konference o evangelizaci si můžete stáhnout zde.

Děkujeme za vaši modlitební podporu konference a těšíme se na setkání ve Zlíně.V pátek večer se můžete těšit na modlitební večer, který hudebně doprovodí chválová kapela Za Horizont

kapela_za-horizont_

Voláme sa kapela ZA HORIZONT.

Vznikli sme v roku 2016 na základe modlitbových otvorených stretnutí katolíckych spoločenstiev v Žiline s rovnomenným názvom ZA horizont. Ale príležitostne sme v rôznych kombináciách hrávali už aj niekoľko rokov dozadu.

Našou túžbou je vstupovanie do Božej prítomnosti a nazeranie v Duchu za horizont. Zároveň uvoľňovanie slobody a odvahy vykročiť na miesta, na ktoré nás pozýva Otec.
Je to túžba, ktorá rastie v meste Žilina a vidíme, že ju Boh kladie na srdce viacerým ľuďom v rovnakom čase.O čem bude konference?

vojtech_koukalMilí přátelé,
chci vás srdečně pozvat na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční 18. – 20. 11. 2016
v Kongresovém centru ve Zlíně. Mnozí z nás si uvědomujeme důležitost evangelizace, ale často zůstává jen u konstatování, že je to důležité.

Možná vnímáme, že lidí hledajících určité duchovní zakotvení, přístřeší duše, něco co by dávalo hlubší smysl jejich životu, je dnes mnohem více, než před 15ti roky. Také si můžeme všimnout, že těchto hledajících je u nás více než třeba v Rakousku nebo v Německu. Bůh dává lidem v naší zemi zvláštní milost otevřenosti a možná za 20 let to bude jiné. Nyní je čas Boží milosti a pro nás je to veliká výzva. Jsme zváni vyjít naproti hledajícím lidem kolem nás a odhodlat se k evangelizaci a svědectví konkrétním způsobem.

Můžeme vidět, jak se ze zdola rodí různé evangelizační iniciativy, jako jsou Kurzy Alfa, Farní evangelizační buňky, Chválové hnutí a další iniciativy. Avšak i tak musíme přiznat, že jsme ve velkém zpoždění oproti očekávání lidí kolem nás a oproti Boží milosti, která je dávána. Papež Pavel VI. píše v encyklice Evangelií nuntiandí: „Církev, existuje proto, aby evangelizovala“. Když evangelizuješ, tvá víra roste. Farnosti a sbory, které se rozhodly pro evangelizaci, zakouší, jak se rodí nová radost z víry, jak ožívají a rostou. Farnosti, které neevangelizují, se zmenšují a umírají. Papež František píše v apoštolském listě Evangelii gaudium „Již nemůžeme zůstat klidní v našich kostelích, je třeba přejít od pouhé konzervující pastorace k rozhodně misijní“.

Církev ve své nejvnitřnější identitě stojí na hlubokém vztahu s Kristem a potom na lásce k lidem – ke světu, bez těchto dvou vztahů ztrácí svou identitu. Někteří z vás si možná kladete otázku: Jak konkrétně mohu evangelizovat? K čemu jsem já osobně povolán? Tato konference vám může pomoci najít odpověď a vtáhnout vás do nového elánu lásky.

Na světě jsou dva druhy lidí: ti, kteří něco dělají, a pak ti druzí, kteří jim říkají, že to dělají špatně. Mezi, které chceš patřit?

P. Vojtěch Koukal